Malý kapesní WiFi terminál

se čtečkami EAN a RFID uvnitř

Informace


Kontaktní informace


Internet